Velkommen til Digernes Consulting

Hjelper deg med din digitaliseringsreise

TJENESTER OG PROSJEKTERFARING

Tjenester


Under er en oversikt over typiske tjenester som Geirmund kan levere. Finner du ikke det du er på utkikk etter?  Ta likevel kontakt for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi finner en løsning.  

Tjenester

Beskrivelse

IT-arkitektur, løsningsarkitektur,
virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur, digital transformasjon, platform fit, application roadmaps, arkitekturstandarder, teknisk
review, IT-strategi, teknisk dokumentasjon

IT-anskaffelser (RFP, RFT, RFI)

Ikke-funksjonelle krav, platform fit, IT-arkitekturstøtte, leverandørvurdering, etablering av SLA-tjeneste

IT Prosjekt/Program- ledelse

Teknisk PM (IT), IT Programledelse, IT team-ledelse, IT Service management (ITSM)

Interim ledelse - IT

Interim ledelse, gruppeledelse, CTO, agile product owner

Application decommissioning/avvikling av IT-systemer

Strategi for avvikling, teknisk nedstenging, arkivering av (lovpålagte) data. Data migrering, GDPR, lovpålagte krav (eks. finans)


Prosjekterfaring


Noen prosjekter Geirmund har vært engasjert i de siste årene:

Oppdragsgiver

Innovasjon Norge

Periode

08.2019 - 12.2019

Prosjekt

Digitalisering av Vekstgarantiordningen

Rolle

Agil product owner

Beskrivelse av prosjektet

Innovasjon Norge har i perioden 2018-2019 kjørt en pilot på virkemiddelet "Vekstgarantier". Vekstgaranti-ordningen avlaster risiko hos bankene, og gjør det lettere for bedrifter som er i en oppstart- eller utviklingsfase å få tilgang til banklån. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil fire millioner kroner per bedrift. Under pilotfasen har hele søknadsprosessen vært håndtert manuelt v.h.a. ulike skjemaer, og nåværende prosjekt har fått ansvaret for å digitalisere prosessen. Dette inkluderer å bygge en brukerfront for bankene, sikkerhetsløsning for innlogging, interne API'er for videre håndtering mot backend systemer, generering av garantierklæring m.v. Virkemiddelet skaleres ut fra 2020 og går da fra å være i en pilotfase til å bli fullt utrullet. 

Mitt bidrag i prosjektet

Prosjektleder/løsningsarkitekt for konseptutredning, inkludert krav-innhenting og utforming av konseptuell løsningsarkitektur for digital flate.

Utvikle veikart for produktet, både for MVP-leveranse desember 2019, samt elementer som bør inkluderes i videre utvikling i 2020. Samarbeid med IT-divisjonen for å identifisere tekniske ressurser, samt sette opp agilt team for å utføre selve utviklingsarbeidet. Handover til intern PM samt dokumentasjon.

Produkteier for den nye digitale flaten etter at utviklingsprosjektet var i gang
(ut desember 2019).


Medlem av Digibank ledergruppe, deltakelse i tverrfaglige planleggingsmøter på tvers av Digi-løpene i Innovasjon Norge.


Arbeidsgiver


DNV GL

Periode

03.2015 - 12.2018

Prosjekt

Legacy Finance Applications Sunset Program (LFS) (Project sponsor: Group CIO)

Rolle

Programleder og virksomhetsarkitekt

Beskrivelse av prosjektet

Selskapene DNV Group og GL Group gikk igjennom en merger i 2014. I denne forbindelse ble det besluttet at man skulle innføre et globalt ERP-system for det nye selskapet. På anmodning fra CIO ble det etablert et eget program som var ansvarlig for å identifisere legacy finanssystemer i
begge selskapsgrupperingene, samt utarbeide strategi for å arkivere lovpålagte data samt stenge systemene ned. En sentral del av programmet var implementasjon av OpenText InfoArchive, for lagring av lovpålagte data. 

Mitt bidrag i prosjektet

Programleder og programarkitekt, Agile product owner for OpenText InfoArchive og tilhørende metodikk. 

Daglig ledelse av mellom 15 og 20 tekniske ressurser, spredt over Norge, England, Polen og Finland. Sikre at tekniske valg som ble tatt var i samsvar med eksisterende plattformarkitektur og arkitekturstandarder. Budsjettansvar, estimering, planlegging, rapportering til ledelse, stakeholder management.


Arbeidsgiver

DNV GL

Periode

08.2013 - 04.2014

Prosjekt

Next Generation Finance Program (NGF) (Project sponsor: Group CFO)

Rolle

Programarkitekt og virksomhetsarkitekt

Beskrivelse av prosjektet

Selskapene DNV Group og GL Group gikk igjennom en merger i 2014. I denne forbindelse ble det besluttet at man skulle innføre ett felles globalt
ERP-system (Oracle E-business Suite) for det nye selskapet. På anmodning fra CFO ble det etablert et eget program som var ansvarlig for å implementere
det nye ERP-systemet (Next Generation Finance).

Mitt bidrag i prosjektet

Programarkitekt og virksomhetsarkitekt
Evaluering av implementasjonspartner, vurdere IT platform fit, evaluering av Oracle teknologi-stack (sikkerhet, integrasjon, OS m.v.), oppsett av PAG,
bindeledd mellom program og IT-ledelse i selskapet, tett samarbeid med Oracle Norge.

 

Arbeidsgiver

DNV GL

Periode

05.2014 - 12.2015

Prosjekt

Project Blue/in-house bank (project sponsor: Group CFO)

Beskrivelse av prosjektet

Selskapene DNV Group og GL Group gikk igjennom en merger i 2014. I denne forbindelse ble det besluttet at man skulle etablere en In-House
bank-løsning for Group Treasury/Cash Management. Denne skulle ha støtte for STP, og dermed sikre mer automatisering av inn- og utbetalinger. I prosjektets scope og mandat lå også konsolidering av internasjonale bankforbindelser, fra mer enn 100 ulike banker til 4 globale banker.

Mitt bidrag i prosjektet

Programarkitekt og virksomhetsarkitekt
Evaluering av ulik software (SaaS + on-prem), vurdere IT platform fit, samarbeide med implementasjonspartner og sette retningslinjer, fast medlem av project office.
I perioden april-mai 2015 var Geirmund også fungerende prosjektleder grunnet sykemelding.


Arbeidsgiver

DNV Group + GL Group

Periode

03.2013 - 07.2013

Prosjekt

Common ERP system selection - DNV + GL (Project sponsor: Group CFO)

Beskrivelse av prosjektet

Selskapene DNV Group (Norge) og GL Group (Tyskland) søkte i 2013 konkurransemyndighetene i flere land+EU om godkjenning for sammenslåing.
For å forberede den fremtidige mergeren etablerte Group CFO i hvert selskap et felles pre-merger prosjekt hvor scope var å komme med en anbefalt
ERP-løsning for det nye sammenslåtte selskapet. Prosjektet kjørte under strenge rammer mht informasjonsdeling på tvers av selskapene, da merger fortsatt ikke var godkjent.
Prosjektet besto av et project core team, samt et extended team fra de ulike forretningsområdene. Det ble bl.a. innhentet bistand fra EY Consulting, som
bidro med å fasilitere de ulike øvelsene.

Geirmund satt som fast medlem i core team, og var ansvarlig for “IT architecture and technological fit”. Dette utgjorde 1 av totalt 5 delområder. Han bidro også inn på andre delområder, bl.a. TCO (Total cost of Ownership), og Vendor (leverandør).

Mitt bidrag i prosjektet

IT-delområde-ansvarlig og virksomhetsarkitekt
Evaluering av tilbudene fra Oracle, SAP og UNIT4 (Agresso), fra et ikke-funksjonelt ståsted. Platform fit-mapping opp mot eksisterende in-house
IT-plattform.
Involvering av interne og eksterne tekniske eksperter, for evaluering av de ulike tekniske delområdene. Forfatter av et kapittel i sluttrapporten til EC (Executive Committee).Arbeidsgiver

DNV Group

Periode

09.2010 - 03.2013

Prosjekt

TEAM Web (Project sponsor: Group Controllership)

Beskrivelse av prosjektet

TEAM er et legacy in-house utviklet finanssystem i DNV som ble utviklet i perioden 1998-2000 basert på VB6-teknologi. Systemet hadde ca 7000 brukere fordelt over 88 land, og håndterte timelister, reiseregninger og produksjon av fakturaer. Systemet skulle egentlig ha blitt stengt ned i 2008, men man utsatte stadig nedstengning. I 2010 ble det bestemt at man skulle forsøke å migrere deler av systemet til .NET, og å gjøre den mest anvendte funksjonaliteten tilgjengelig via nettleser.

Mitt bidrag i prosjektet

Service manager, senere virksomhetsarkitekt.
Som Service manager for legacy-applikasjonen hadde Geirmund bistått i å sette opp TCO for fremtidig migrert applikasjon, samt evaluert ulike opsjoner. En sentral del av business caset var risk assessment, da dette var gammel og usupportert teknologi i bruk i en svært forretningskritisk applikasjon. Basert på Geirmunds forslag ble det godkjent funding for migreringsprosjektet. Geirmund bisto senere underveis i statusoppdateringer, fasilitering av performance tester av migrert software m.v. Han deltok også i statusmøter med leverandør, samt forhandlingsmøter.