Velkommen til Digernes Consulting

Hjelper deg med din digitaliseringsreise


Om digernes consulting                                           


Digernes Consulting er et enkeltpersonforetak innen IKT som ble etablert i 2019 av Geirmund Skiftun Digernes. Virksomheten leverer tjenester innen IT med primærfokus på IT-arkitektur, virksomhetsarkitektur og IT-ledelse. Virksomheten holder til på Gjettum i Bærum, og opererer i Stor-Oslo. 

Geirmund startet sin karriere som programmerer i 1998, og har siden jobbet som systemutvikler og konsulent for flere ulike selskaper i perioden 1998-2006. Fra 2007 til og med 2018 var han fast ansatt hos DNV GL (Det Norske Veritas), hvor han bl.a. var IT service manager, virksomhetsarkitekt og IT programleder. 

Geirmund har jobbet på flere internasjonale prosjekter og programmer hos ulike
arbeidsgivere, de siste årene med hovedfokus på IT-arkitektur og rådgivning. Han har også vært
ansvarlig for etablering og forvaltning av flere SLA-tjenesteområder, og rekruttering av både interne
og eksterne tekniske medarbeidere. Han har lang erfaring med anskaffelsesprosesser (RFI, RFP)
mot store globale leverandører. Han har også lang erfaring med håndtering av teknologi-gjeld, og utfasing av utrangerte IT-løsninger (IT decommissioning). 

I perioden 2011-2018 var Geirmund fast ansatt i arkitektur-kjerneteamet hos DNV GL/Det Norske Veritas, hvor han deltok i utarbeidelse av konsernets virksomhetsarkitekturstandard. I samme periode gikk selskapet igjennom en rekke mergers & acquisitions, og antall ansatte økte fra ca 7000 til 17500. Arbeid i tilknytning til veksten sto sentralt i arkitekturvirket.

Geirmund er utdannet ved Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH), hvor han har en
bachelor innen Information Systems. Første del av utdanningen tok han ved Den Polytekniske
Høgskolen (DPH), som senere ble til NITH.


Du kan laste ned Geirmunds CV HER

Digernes Consulting

Emil Stangs vei 27D
1346 Gjettum

Telefon: 41 67 08 28